RoleModel.nu är ett resultat av mina egna personliga drivkrafter om att sanningen alltid ska sättas högst upp. Jag har länge funderat över vad sanningen betytt och betyder i mitt eget liv. Och i mina medmänniskors liv. Det är just i kärnan av sanningen som jag vill verka som skribent.

Det finns inget spekulativt i sanningen. Det finns inte heller något som skapar större spänning än när den exakta kontexten ges företräde. För mig är detta underhållning i sin ädlaste form. Sanningen behöver inte korrigeras, ej heller skruvas upp, inte förskönas eller förfulas. Förstahandsinformationen är det som betyder mest. Och det som ger mest.

För att sanningen ska kunna existera och få fritt flöde måste man dock ges möjligheten att bli hörd. Det är avgörande att ett grundmurat förtroende uppstår. Att bli hörd och sedd i sitt eget sammanhang skapar trygghet. Riktigt syre. Och det är då – det är just då vi på riktigt kan börja berätta. Sanningen måste ha någonstans att landa.

I mitt arbete att förmedla det någon berättar för mig är min innerliga avsikt att verkligen lyssna. Men det stannar inte där. Så långt det bara är möjligt är avsikten också att med hjälp av intuition och starka känselspröt nå nästa nivå för att riktigt höra vad motparten säger. Detta är inte alltid enkelt. Och det kan ta lite tid. Men det är värt att försöka.

I min yrkesroll har jag makt. Den vill jag endast använda i mötet med alla de personer som väljer att öppna upp och som bestämt sig för att dela. Jag kommer aldrig att missbruka min makt utan snarare göra allt som står i min makt för att möta, se, höra och bekräfta. Detta i sig är ett självändamål i mitt arbete.

Sanningen kan svida. Den kan vara obekväm. Och den kan ignoreras. Den kan förvridas. Och den kan bli manipulerad. Men sanningen är inte farlig. Det blir den först när den inte får finnas. Sanningen gör oss hela. Och det är då vi utvecklas och når nya resultat. I alla branscher. Och i alla hem. Sanningen skapar självkänsla och lugn. Att bli hörd och trodd är gemenskap och stor kärlek. Sanningen är livsviktig. Den skulle kunna börsnoteras.

I mitt journalistiska hantverk att förmedla och bygga broar har jag egna stilistiska grepp. Jag har försökt att vara konsekvent i hanteringen av mitt eget språk.

RoleModel.nu är också ett resultat av ett samarbete med några av Sveriges bästa formgivare i egenskap av personerna bakom Jojoform. Websidan är utvecklad i ett samarbete med Birdy Communication. Vi kommer till att börja med att publicera ett porträtt i slutet av varje månad.

VARMT VÄLKOMMEN HIT till oss på RoleModel.nu! Jag önskar av hela mitt hjärta att alla som hittar hit kommer att hitta ett möte med människor som ger ny kraft och rikligt med inspiration.

Vi syns och hörs!

 

Gabriella_Grunewald

Gabriella Grünwald

Ansvarig utgivare/chefredaktör

Började att jobba inom radio/tv som journalist i mitten av 90-talet. Men det var först när Gabriella började att skriva som hon på allvar hittade hem. Hon brinner för det skrivna ordet och i samtalet med människor.

Bredvid sin journalistutbildning från Poppius Journalistskola har hon även en examen i beteendevetenskap från Linköpings universitet. Hon har även studerat språk samt bott och verkat utomlands under ett antal år.

Samarbetspartners
birdycom
jojoform