RoleModel.nu har legat vilande under en tid, och vi har nu fattat beslutet att sidan kommer att fortsätta ligga vilande en tid framöver. Detta till förmån för annat arbete som blev högprioritet samt till förmån för ett bokprojekt och föreläsningar som är under uppsegling.

Vi hoppas kunna ge den här fina plattformen större plats på sikt!

Tack för visat intresse!